Zelfvertrouwen

by RenskeReniers
HHeine, Pinterest.

Zelfvertrouwen groeit

als je je aan je eigen afspraken houdt.

Het groeit wanneer je je eigen stem, gevoel en keuzes

belangrijker maakt

dan wat anderen mensen van je zouden kunnen vinden.

Dat geeft rust en er ontstaat veel meer ruimte voor de dingen die voor jou écht belangrijk zijn.

Met mijn blogs en werk hoop ik je aan te moedigen

X